nlight solutions - IT-konsulter med fokus

beslutsstod image

Beslutsstöd

Vi ger er rätt verktyg så att ni kan fatta rätt beslut.

Att få fram rätt beslutsunderlag i rätt tid är kritiskt för att kunna fatta rätt beslut. Vi kan underlätta er beslutsprocess genom utveckling av rapportverktyg där siffrorna kan göras tillgängliga via t.ex. Sharepoint, PowerPoint eller Excel. Vi har lång erfarenhet av att visualisera data grafiskt och kan skapa rätt beslutsunderlag för varje del i organisationen. Vi gör styrelse- och nyckeltalsrapporter, budgetuppföljning och sammanställningar samt hjälper till med analys av stora datamängder med hjälp av t.ex. data warehouse och kuber.

verksamhetsstod image

Verksamhetsstöd

Med effektiva IT-lösningar stödjer vi era verksamhetsprocesser utifrån era behov.

Vi skapar kundanpassade system som stödjer affärsprocesserna och utgår helt och hållet från era behov. Vi hjälper er med behovsanalys, design och utveckling. Vi har erfarenhet av att utveckla system inom bl.a. säljstöd, avtalshantering, realtidsstöd för referensbedömningar och projektstödsystem.

utveckling och integration image

Utveckling & Integration

Genom att utveckla applikationer som integrerar med andra system skapar vi helheten för ökat mervärde.

Vi arbetar med systemutveckling och integration i samtliga faser i en applikations livscykel. Vi erbjuder allt från analys, och design, implementation samt förvaltning och support av de färdiga applikationerna. Vi har erfarenhet av integrationer mot t.ex. affärssystem, lönesystem och fastighetssystem.

excel image

Avancerad Excel

Med ett kostnadseffektivt teknikval kan vi snabbt utveckla avancerade system i en välkänd miljö.

De största styrkorna med Excel är den korta utvecklingstiden, att användarna känner igen sig i Excels gränssnitt och möjligheten att utnyttja Excels inbyggda funktioner. Vi driver effektiva Excelprojekt med kort utvecklingstid och stor kundnytta.

Vi gör era Excelmodeller till säkra fleranvändarsystem, integrerar Excel mot t.ex. affärssystem och tidredovisningssystem, skapar grafiska gränssnitt i Excel och hjälper till med analys av data i Pivot-och Powerpivotrapporter. Exempel på lösningar som vi har gjort i Excel är ekonomirapporter, budget- och prognosinmatning, projektplanering/projektuppföljning och produktionsplanering.

www image

Webb

Ett webbaserat system ökar tillgängligheten på era tjänster.

Vill ni ha informationen tillgänglig oavsett var ni befinner er? Vi hjälper er med design och utveckling av webbaserade system. Vi har bl.a. lösningar inom tidrapportering och orderhantering.