nlight solutions - IT-konsulter med fokus

Vi samarbetar med IT-Högskolan

2014-03-03

Nlight Solutions samarbetar med IT-Högskolan i Göteborg. IT-Högskolan, som är en s.k. YH-utbildning, utbildar morgondagens applikationsutvecklare till iPhone och Android utefter näringslivets krav och önskemål. Med samarbetet har vi möjlighet att vara med och stötta utbildningens elever.

För mer information besök http://www.iths.se/foretagssamarbeten/

Kontoret stängt 17-18 okt

2013-10-15

Nlight Solutions åker på konferens den 17-18 oktober, vilket innebär att kontoret kommer att hålla stängt. Vi är åter på kontoret den 18 oktober klockan tolv.

Vid brådskande ärenden går det bra att kontakta oss på info@nlightsolutions.se

Databasprogram till Hager

2013-09-04

Nlight Solutions har tillsammans med Hager tagit fram ett nytt effektivt databasprogram och med hjälp av programmet kan de nu enkelt och effektivt skapa skräddarsydda informationsfiler till sina kunder.

Detta är mycket viktigt för oss då vi vill serva med bra information till hemsidor, ekonomisystem mm. För vår avdelning innebär satsningen att vi kan spara minst 30% arbete! Vi kan även rekommendera Excelspecialistens skräddasydda utbildningar som är anpassade till aktuellt behov hos medarbetaren!"
Magnus Liljevall, Market Manager på Hager Elektro AB

Inbjudan till inflyttnigsfest!

2013-05-21

Nlight Solutions har tillsammans med Excelspecialisten flyttat kontoret i Partille till centrala Göteborg. Dessutom jubilerar Excelspecialisten som fyller hela 20 år som specialisten på Excel. Detta vill vi fira tillsammans med Er och bjuder därför in till inflyttnings- och jubileumsfest! All information och anmälan hittar du här!

Varmt välkomna!

Nytt kontor i Göteborg!

2013-04-04

Den 5 april kommer Nlight Solution och Excelspecialisten flytta kontoret i Partille till helt nyrenoverade lokaler i centrala Göteborg. Vårt nya kontor ligger i området Gårda i Göteborg och med dess närhet till både kommunala kommunikationer och E6:an är det väldigt enkelt att hitta till oss.

När: Fredagen den 5 april 2013
Från: Lexbyvägen 20, 433 31 Partille
Till: Åvägen 17F, 412 51 GÖTEBORG Karta
Kontakt: 0704 - 15 48 24

VIKTIGT!

Under flytten kan det förekomma vissa störningar i mail- och telefontrafiken och vi kan stundtals vara svåra att få tag på. Vår ambition är dock att dessa störningar blir så små som möjligt och att du som kund inte blir drabbad. Har du problem att komma i kontakt med oss kan du alltid ringa på 0704 - 15 48 24.

Vad händer efter flytten och kommer jag som kund att påverkas?
Efter flytten den 5 april kommer allt att vara som vanligt och du som kund kommer inte märka någon skillnad. Du når Excelspecialisten och Nlight Solutions på samma telefonnummer och mailadresser som tidigare. Det enda du behöver tänka på är att uppdatera dina kontaktuppgifter med vår nya adress, Åvägen 17F, 412 51 GÖTEBORG

Kunglig Excelmall till KSLA

2013-02-11

Vi har åt Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) tagit fram en Excelmall för deras 200-årsjubileum. Mallen är ett flexibelt minutprogram som användes under deras jubileumsmiddag i Blå Hallen i Stadshuset för att samordna kvällens händelser. Under festligheterna närvarade akademiens beskyddare H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia.

Bilder från Akademiens 200:e högtidssammankomst 2013

Effektiviserat säljstöd

2012-12-18

Nlight Solutions har hjälpt Atlet AB att effektivisera ett egenutvecklat säljstöd. Projektets huvudfokus ligger i att göra modellen mer lättanvänd och felsäker ur ett användarperspektiv. Verktyget har uppdaterats grafiskt och följer nu företagets grafiska profil. Befintliga formler och beräkningar har säkrats upp och verktyget har även uppdaterats med koppling mot databas.

Intressant IT-stöd till DM Tak

2012-11-20

DM Tak har beställt IT-stöd av Nlight Solutions för att effektivisera arbetet med att räkna på nya uppdrag. Systemet bygger på en iPad-klient som en takexpert har med sig ute till fastigheter för att direkt kunna mata in förutsättningar samt göra beräkningar på arbetets omfattning. Systemet automatgenererar sedan dokument så som offert, materiallista, arbetsbeskrivning etc.

Kontorer stängt 14-15 november

2012-11-09

Nlight Solutions åker på konferens den 14-15 november, vilket innebär att kontoret kommer att vara stängt. Vi är åter på kontoret den 15 november klockan tolv.

Vid brådskande ärenden går det bra att maila på info@nlightsolutions.se.

Webbverktyg till Poseidon

2012-10-18

Poseidon Bostads AB, ett av Göteborgs största bostadsföretag, är i stort behov att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra sin kontrollverksamhet av lägenheter, sk innemiljökontroller. Idag utförs arbetet manuellt men Nlight Solutions utvecklar just nu ett webbaserat verktyg för hög tillgänglighet som gör det möjligt för kunden att enkelt utföra innemiljökontrollerna på plats.

Lösningen är plattforms- och webbläsaroberoende vilket gör att kunden själv kan välja media för att utföra kontrollerna, men i lösningsförslaget använder vi oss av sk surfplattor, exempelvis Ipad. Kontrollvärden lagras i databas för att kunna skapa upp rapporter och analyser för uppföljning och kvalitetssäkring. Verktyget kommer för kunden att tydliggöra information mellan administration och kontrollant vilket i förlängningen sparar inte bara tid utan även kostnadseffektiviserar.

Webbverktyget använder sig av följande tekniker ASP.NET MVC, Javascript, HTML/CSS, MS SQL Server och Excel.

Tidsregistrera i vår app!

2012-10-02

Vi lanserar nu XLTime Mobile som ger möjlighet att, via sin smartphone, registrera och överblicka tider, projekt och mycket mer i tidsregistreringssystemet XLTime. XLTime Mobile utökar tillgängligheten för XLTimeanvändare som nu kan välja mellan att registrera tider i Excel, på webben eller i den nya mobilappen XLTime Mobile.

Intresserad av den nya appen eller behöver ert företag hjälp med utveckling av mobilappar? Tveka inte att kontakta oss på 031 - 340 44 00 för mer information.

Dynamisk styrmodell till Hultsfreds kommun

2012-09-28

Till Hultsfreds kommun har Nlight Solutions utvecklat en dynamisk styrmodell i Excel kopplad till databas. Utvecklingsarbetet har utgått ifrån en tidigare väl genomtänkt och för verksamheten anpassad modell som krävt manuell hantering, men med det nya styrkortet automatiseras arbetet och effektiviteten ökas därigenom.

Vi har använt oss av intressant teknik som kopplar Excel och Word mot MS SQL Server.

Sammanställnings- rapport till Steen & Ström

2012-09-21

Nlight Solutions har utvecklat en sammanställningsrapport i Excel till Steen & Ström. Rapporten kommer att användas tillsammans med Steen & Ströms budgetsystem och kommer för kunden underlätta arbetet genom att översiktligt visa budget och prognos för Steen & Ströms köpcenter i Sverige.

Analysverktyg till PS Group

2012-09-18

Nlight Solutions har till Process Safety Group Sweden AB utvecklat ett dynamiskt riskanalysverktyg. PS Group använder verktyget i sitt dagliga arbete som riskanalysledare ute på företag och industrier. Tillsammans med en analysgrupp från kunden genomför man riskanalysen med analysverktyget som stöd. Excelverktyget innebär effektivare arbetsgång samt förhöjd kvalité jämfört med tidigare manuella hantering.

Fler kursledare i Excel

2012-09-17

Vårt systerbolag Excelspecialisten tillhandahåller kurser i Excel som är väldigt populära och omtyckta, trycket har varit stort och därför utökas utbildningsverksamheten genom att stärkas upp med ytterliggare en kursledare. Dag Kihlman, som till vardags arbetar som systemutvecklare på Nlight Solutions och som har tio års erfarenhet som lärare på Högskolan Väst, kommer att hålla kurser i Excel och VBA. Dag stärker upp bland redan kunniga och erfarna kursledare med gedigna kunskaper i Excel samt pedagogiska erfarenheter.

Excelspecialisten erbjuder utbildningar och kurser i Excel och VBA i olika former där du som kursdeltagare alltid sätts i fokus. Kursutbudet innehåller allt ifrån öppna till helt skräddarsydda Excelkurser, där teori samt övningar, om så önskas, utgår från ert företags eller organisations vardag. Med Excelspecialistens utbildningar i Excel kommer du som deltagare att arbeta både effektivare och snabbare i Excel vilket gör din vardag enklare.

Här hittar du mer om information om Excelspecialistens utbildningar och kurser i Excel samt aktuella kursdatum.

Statistiksystem till Cellmax

2012-06-18

Cellmax var i behov av ett system för att visa försäljningsstatistik samt beräkna forecasts och Nlight Solutions har utvecklat en lösning i Excel. Systemet innehåller två gränssnitt, administration- och användargränssnitt och vi har valt att använda oss av följande tekniker, Excel samt MSSQL med integration mot affärssystemet Pyramid.

Microsoft-certifierad partner

2012-06-14

Nlight Solutions gillar ny teknik och tycker det är viktigt att vi behärskar de senaste teknikerna. Två av våra medarbetare, Jan Christenson och Klas Henriksson, har certifierat sig i Microsoft .Net Framework och SQL Server. Detta innebär att Nlight Solutions fortsatt kommer att vara en Microsoft-certifierad partner och du som kund kan känna dig trygg med att vi behärskar Microsofts produkter och tekniker.

Projektverktyg till Evry

2012-05-29

Nlight Solutions har till Evry utvecklat ett verktyg som beräknar projekttid och kostnader. Verktyget har nyutvecklats i Excel 2010 för att framtidssäkra och förenkla framtida vidareutveckling. Projektet innefattar även genomgång av gränssnitt och design.

System till Svensk Mjölk

2012-05-14

Nlight Solutions har till Svensk Mjölk skapat ett system för att bedöma namnskyddade svenska ostar samt skapat rapporter i Excel. Rapporterna används sedan för att säkerhetsställa att kvalitén hos dessa ostar upprätthålls. Vi har valt att använda oss av Excel, VBA, VSTO, WPF och MSSQL Server som teknisk plattform.

Teknisk projektledare sökes

2012-04-25

Vi söker just nu en teknisk projektledare till vårt kontor i Stockholm, läs mer om tjänsten här.

Rådgivande partner till Handelsbanken

2012-04-18

Handelsbanken har valt Nlight Solutions som en rådgivande partner vid utveckling av ett avancerat system för hantering av ekonomiska data och sammanställningar. I uppdraget ingår rådgivning om arkitektur och teknikval så väl som Best Practice om utveckling av avancerade VSTO-lösningar.

IKEA Hemma - Rapportverktyg

2012-04-16

IKEA Hemma har valt Nlight Solutions som leverantör av ett rapportverktyg med ett flertal rapporter och automatisk inläsning av data från externa system. Lösningen är baserat på Microsoft .Net, Excel samt Microsoft SQL Server.

Ärendehanterings- system till Folkuniversitetet

2012-04-03

Nlight Solutions har hjälpt Folkuniversitetet att färdigställa ett internt ärendehanteringssystem. Systemet är webbaserat och bygger på C#.Net/ASP.Net och Micrisoft SQL Server som databashanterare.

Nytt projekt Electrolux

2012-02-27

I dagarna har arbetet med Electrolux dragit igång som utförs tillsammans med Sopheon. Vi kommer att utveckla ett resurshanteringssystem där lösningen är i form av ett avancerat Excelsystem. Nlight Solutions kommer i det här projektet att utveckla utseende och funktionalitet.

Affärsdriven projektledare sökes

2012-02-03

Vi söker just nu en affärsdriven projektledare till vårt kontor i Stockholm, läs mer om tjänsten här.

Ny medarbetare

2012-01-16

Vi välkomnar Dag Kihlman till vårt glada gäng på Göteborgskontoret! Dag kommer senast från Högskolan Väst där han arbetat som lärare i programmering.

Mobil tidsredovisning

2011-12-21

Nlight Solutions bygger mobil-app för effektiv tidredovisning. Ring så berättar vi mer!

Cramo

2011-07-26

Nlight Solutions utvecklar ett system för att beräkna materialåtgången vid uthyrning av byggnader.

Electrolux

2011-06-14

Electrolux väljer Nlight Solutions som samarbetsparter för utveckling av ett resurshanteringssystem. Lösningen är i form av ett avancerat Excelsystem.

Orderhanterings- system för OK Värmland

2011-03-30

Vi utvecklar en webbaserad tjänst åt OK Värmland för att hantera beställningar av mat som sedan transporteras ut till olika kunder och bensinstationer.